Bc. Dagmar Klabačková

Bakalářská práce

Analýza přenesení daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví

Analysis of the reverse charge on VAT in construction industry
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Analýza přenesení daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví“ je na základě analýzy právní úpravy v oblasti přenosu daňové povinnosti u DPH u stavebních prací identifikovat problémy vznikající v počátku uplatňování nového ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v praxi. Cíl je zhodnotit dopad přenesené daňové povinnosti na výši daně a finanční likviditu konkrétní stavební společnosti …více
Abstract:
The goal of this bachelor’s thesis ‘Analysis of the reverse charge on VAT in construction industry’ is to identify the problems emerging at the commencement of applying the new provision of law of added value tax in practice based on analysis of legislation in the field of reverse charge in VAT in construction works. The aim is to evaluate the impact of reverse charge on the extent of the tax and on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta