Ing. Markéta SKOČNÁ

Diplomová práce

Daňová úprava daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v insolvenčním řízení zejména z pohledu věřitele

Tax adjustment of income tax and value added tax in insolvency proceedings particularly from the perspective of creditor
Anotace:
Diplomová práce podává ucelený daňový pohled na problematiku nezaplacených pohledávek, které věřitel eviduje ve svém účetnictví vůči dlužníku, který se nachází v insolvenčním řízení. První kapitola se věnuje základům insolvenčního řízení, druhá kapitola je zaměřena na daň z příjmů u osoby věřitele, konkrétně se věnuje opravným položkám k pohledávkám a odpisu pohledávek. Třetí kapitola se zabývá daní …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to give an integrated tax view on the problematics of unpaid claims which a creditor registers in his accountancy. The work focuces on claims against a debtor in insolvency proceedings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Nocar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOČNÁ, Markéta. Daňová úprava daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v insolvenčním řízení zejména z pohledu věřitele. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/