Bc. Peter Macsek

Bakalářská práce

Role NDRG1 v patogenezi nádorových onemocnění

The role of NDRG1 in cancer pathogenesis
Anotace:
Regulační protein NDRG1 (N-Myc downstream regulated gene-1) hraje v patogenezi nádorových onemocněních do jisté míry nevyjasněnou roli. Na jedné straně se významně podílí na inhibici epiteliálně-mezenchymální tranzice (EMT), a tím zabraňuje procesu přispívajícímu k tvorbě metastáz, zapojuje se do regulace proliferace, diferenciace, migrace a apoptózy. Na druhé straně je jeho zvýšená exprese spojena …více
Abstract:
The role of the regulatory protein NDRG1 in cancer pathogenesis has not yet been completely elucidated. On one hand, it participates in the inhibition of the epithelial-mesenchymal transition (EMT), thereby preventing the process that contributes to creation of metastases. Furthermore, NDRG1 plays a role in the regulation of proliferation, differentiation, migration and apoptosis in numerous cancers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.