Hynek Effenberger

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Volnočasové aktivity pro děti staršího školního věku v satelitních obcích

Leisure activities for older school children in satellite communities
Anotace:
Anotace Absolventská práce “Volnočasové aktivity pro děti staršího školního věku v satelitních obcích” má za cíl zjistit dostupnost volnočasových aktivit pro děti staršího školního věku ve vybrané satelitní obci na základě jejich spokojenosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje seznámení s pojmy souvisejícími s tímto tématem, problematiku satelitních obcí …více
Abstract:
Annotation The graduate thesis "Leisure activities for children of older school age in satellite villages" aims to determine the availability of leisure activities for children of older school age, in the selected satellite village, based on the satisfaction of children of older school age. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains an introduction to terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 10. 2023
  • Vedoucí: doc. Michal Kaplánek, Th.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická