Bc. Barbora Kaločová

Bakalářská práce

Volný čas a jeho vliv na děti staršího školního věku. Možnosti trávení volného času dětí staršího školního věku v obci Sedliště.

Influence of free time for older school age children. Leisure activities of older school age children in the village Sedliště.
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám jak trávením volného času dětí staršího školního věku ze základní školy v obci Sedliště (Moravskoslezský kraj), tak i obecnými pohledy na pojem volný a čas a výchova, které mají na dítě nejen v období staršího školního věku obrovský vliv. Volnočasové aktivity jsou velice důležité pro rozvoj osobnosti dětí a jejich společenskému přizpůsobení, také jsou velmi důležité …více
Abstract:
In my bachelor work I pay attention to the free time of older school age children in the village Sedliště (Moravian – Silesian region). I also deal with concept of lesuire time and education which have great influence on children. Leisure activities are very important for personality development of children, their social adaptability and are very important from the educational point of view. On education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta