Hynek Effenberger

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Volnočasové aktivity pro děti staršího školního věku v satelitních obcích

Leisure activities for older school children in satellite communities
Abstract:
Anotace Absolventská práce “Volnočasové aktivity pro děti staršího školního věku v satelitních obcích” má za cíl zjistit dostupnost volnočasových aktivit pro děti staršího školního věku ve vybrané satelitní obci na základě jejich spokojenosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje seznámení s pojmy souvisejícími s tímto tématem, problematiku satelitních obcí …more
Abstract:
Annotation The graduate thesis "Leisure activities for children of older school age in satellite villages" aims to determine the availability of leisure activities for children of older school age, in the selected satellite village, based on the satisfaction of children of older school age. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains an introduction to terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 10. 2023
  • Supervisor: doc. Michal Kaplánek, Th.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická