Radana HANÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza alokace režijních nákladů ve stavební firmě

Analysis of the allocation of overhead costs in a construction firm
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza evidence a alokace režijních nákladů k nákladovým střediskům ve stavební firmě XY za vybrané období její zhodnocení a navržení případného zlepšení. Teoretická část podává přehled o základním rozdělení ekonomické struktury podniku, funkcích a nástrojích řízení nákladů, konkrétně o alokaci režijních nákladů na nákladová střediska. Praktická část analyzuje ekonomickou …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the analysis of the register and the allocation to cost centres in the construction company XY for the selected period, its evaluation and a proposal of any possible improvements. The theoretical part gives an overview of the basic division of the economic structure of the business, the functions and tools to manage costs, namely, the allocation of overheads of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 21605

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Štěrba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANÁČKOVÁ, Radana. Analýza alokace režijních nákladů ve stavební firmě. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe