Zbyněk Šponar

Bachelor's thesis

Pozitivní sociální klima ve školní třídě jako nejúčinnější prevence šikany

Positive social climate in a school class as the most effective prevention of bullying
Anotácia:
Nástup na střední školu je rozhodující pro formování sociálních dovedností pro celý zbytek života. Velký význam, ovlivňující celkové výsledky práce školy, spokojenost žáků se svou školou, ale i pověst školy, má školní klima (atmosféra, vnitřní prostředí). Klima školy je primárně odrazem mezilidských vztahů, které se v ní vytvářejí.Tato bakalářská práce pojednává o působení pozitivního klimatu jako …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB808

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedúci: Josef Kasal
  • Oponent: Jan Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování