Pavol VESELSKÝ

Bakalářská práce

Práce s motivem v díle Stevena Spielbergra

1. Theoretical part: Working with the motive in the work of Steven Spielberg 2. Practical part: Audiovisual work, the length of at least 10 min., director
Anotace:
Predmetom tejto bakalárskej práce je filmové dielo Stevena Spielberga s dôrazom na film s názvom Blízke stretnutia tretieho druhu. Práca chce ukázať význam filmových motívov pre filmové dielo a ich úlohu pre diváka. Na jednej strane majú motívy pomôcť divákovi orientovať sa v rozprávaní, v štruktúre a významoch diela, a pomáhajú pochopiť ho. Na druhej strane ponúkajú divákovi niečo viac ako len súbor …více
Abstract:
This bachelor thesis is concentrated on Steven Spielberg´s film Works, with the ac-cent on his movie named Close Encounters of the Third Kind. Thesis wants to show im-portance of using the film themes /motives in film works and their role for audience. On the one hand the motives/themes helps viewers to find their orientations in narrative level of film, in its structure and meanings of art´s work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Ludovít Labík, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELSKÝ, Pavol. Práce s motivem v díle Stevena Spielbergra. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe