Theses 

Economic Analysis of Investment in Nuclear Weapons – Hana Martínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Hana Martínková

Bakalářská práce

Economic Analysis of Investment in Nuclear Weapons

Economic Analysis of Investment in Nuclear Weapons

Anotace: Jaderné zbraně nejsou v ekonomii, na rozdíl od jiných oborů jako mezinárodní vztahy, příliš prominentním tématem. Cílem této bakalářské práce je ukázat, že ekonomie může do debaty o jaderných zbraních přispět hned několika způsoby, a tyto způsoby shrnout. V první části je použit přístup analýzy nákladů a výnosů. Tato kapitola má přiblížit rozměry celé problematiky a ukázat, že pod náklady a výnosy zdaleka nepatří jen přímé výdaje na zbrojení. Druhá část se zaměřuje na producenty jaderných zbraní jako investiční příležitost. Pomocí SWOT analýzy je demonstrována klíčová role vlád a důležitost etických otázek. Předmětem poslední části práce jsou státy jako základní aktéři v rámci problematiky jaderných zbraní. Použita je teorie her, konkrétně myšlenky nositele Nobelovy ceny za ekonomii Thomase Schellinga (1960). Pokud jeho teorie platí, jaderné zbraně zůstanou latentní silou, budou mít odstrašující funkci a rovnováha se ustaví v situaci jejich nepoužití. V realitě avšak nejsou splněny všechny podmínky a předpoklady, což zvyšuje pravděpodobnost, jakkoliv nízkou, nerovnovážného výsledku, jaderného výbuchu, ať už jako následek nehody či úmyslného útoku.

Abstract: Nuclear weapons are a rather marginal issue in economics as opposed to the political realm where it is an ever-present topic concerning global security. This thesis argues that economics can make a valuable contribution to the nuclear weapons debate in several ways and aims to present those in a comprehensive manner. First, a cost-benefit approach is employed to show that costs and benefits go beyond counting dollars directly spent on nuclear arsenals. Second, market investment in nuclear weapons producers is analysed with the help of SWOT analysis. It has been shown that the profitability of such an investment is closely tight to government decisions and ethical concerns must be taken into account as well. Finally, game theory, namely the ideas of Nobelist Thomas Schelling (1960), is being used to examine behaviour of states, the main actors connected to nuclear weapons. If the theory is true, nuclear weapons will serve as a deterrent and an equilibrium, or focal point, of non-use will prevail. Nevertheless, some assumptions and conditions are not being met in reality and the possibility of a non-equilibrium outcome, the use of a nuclear weapon either by accident or intent, remains.

Klíčová slova: SWOT, Mezinárodní vztahy, Vládní politika, Teorie her, Jaderné zbraně, CBA

Keywords: SWOT, International Relations, Government Policy, Game Theory, Nuclear Weapons, CBA

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50717

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz