Theses 

The International Criminal Court or International Colonial Court?:A study of the relationship between the International Criminal Court and the African Union – Mgr. Mzukisi Loliwe, LL.B. (Hons)

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Mzukisi Loliwe, LL.B. (Hons)

Diplomová práce

The International Criminal Court or International Colonial Court?:A study of the relationship between the International Criminal Court and the African Union

The International Criminal Court or International Colonial Court?:A study of the relationship between the International Criminal Court and the African Union

Anotace: Mezinárodní tresní soud (dále jen soud či ICC) vznikl 1. července 2002 a jeho založení otevřelo zcela novou kapitolu v otázce mezinárodního míru a spravedlnosti. Soud je pověřen mandátem zajistit aby se pachatelé těch nejohavnějších a nejzávažnějších zločinů za své skutky zodpovídali. Od svého počátku je však soud pod drobnohledem mnoha zemí zejména pak těch afrických, které jej obvinily z neférového jednání a selektivní spravedlnosti v otázce volby, které lídry soud stíhá. Napříč Afrikou převládá sentiment že soud je hluboce politizován a jeho nestrannost je zkompromitována. Tato diplomová práce se zabývá analýzou ICC jako mezinárodní instituce a narušeným vztahem ICC a afrických států. Dále je zmíněn rozbor reakcí na soudní výběr případů a vztahů mezi ICC a dalšími mezinárodními hráči jako např. Evropskou unií (EU) Africkou unií (AU) a Radou bezpečnosti OSN (UNCS).

Abstract: The International Criminal Court (hereinafter referred to as the court or ICC) came into existence on 1 July 2002 and its establishment marked a new chapter in international peace and justice.The court is task with the mandate of ensuring the perpetrators of the most heinous and egregious crimes are held accountable.Since its inception however the court has come under intense scrutiny especially from African countries who accuse it of unfair treatment and selective justice in relations to the leaders it decides to prosecute.In Africa there is a prevailing sentiment that the court has been deeply politicized and its impartiality compromised.Critics contend that the ICC has been deeply politicized and its mandate has been significantly compromised.The thesis analyzes the ICC as an international institution and the fractured relationship between the ICC and African Sates. The responses to the ICC case selection and relationship between the ICC and other international actors the European Union (EU) the African Union (AU) and United Nations Security Council(UNSC) was also be examined.

Keywords: International institutions, International Criminal Court, International Relations, International Law, Institutional independence

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:19, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz