Bc. Vladimír Skácel

Diplomová práce

Analýza zaplevelení dlouhodobé monokultury jarního ječmene v Ivanovicích na Hané

Weed analysis of long-term monoculture of spring barley in Ivanovice na Hané
Anotace:
V diplomové práci je zkoumáno zaplevelení jarního ječmene ve dvou variantách sledu plodin a v různých variantách hospodaření se slámou. Zaplevelení bylo pozorováno na pozemcích pokusné stanice Ivanovice na Hané v období let 2017 a 2019. Zaplevelení bylo vyhodnoceno pomocí početní metody, při které byly zaznamenávány počty jedinců všech druhů plevelů na plochách o velikosti 1 m2. Ve srovnání obou ročníku …více
Abstract:
In the diploma thesis, weed infestation of spring barley was investigated in two variants of crop rotation and in various variants of straw management. Weed infestation was observed on the lands of the experimental station in the village Ivanovice na Hané during years 2017 and 2019. The weed infestation was evaluated using a counting method, in which weeds were determined and individuals counted per …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.
  • Oponent: Hana Šuláková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rostlinolékařství / Rostlinolékařství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.