Bc. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Master's thesis

Enhancing Czech Parsing with Complex Valency Frames

Enhancing Czech Parsing with Complex Valency Frames
Abstract:
Práce pojednává o využití slovníku slovesných valencí Verbalex pro syntaktickou analýzu v systému Synt. Součástí je efektivní implementace, která využívá syntaktické informace v komplexních valenčních rámcích Verbalexu pro rozhodování obvyklé víceznačnosti při syntaktické analýze a tím ji zlepšuje. Jsou zavedeny pojmy pozitivní a negativní valence a je představeno několik možností, jak mohou být zapojeny …more
Abstract:
In this thesis an exploitation of the verb valency lexicon Verbalex for the Czech parsing system Synt is presented and an effective implementation is provided that uses the syntactic information in the complex valency frames contained in Verbalex to resolve standard parsing ambiguities and thereby improving the analysis results. A notion of positive and negative valencies is introduced and several …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Vladimír Kadlec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing