Bc. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Diplomová práce

Enhancing Czech Parsing with Complex Valency Frames

Enhancing Czech Parsing with Complex Valency Frames
Anotace:
Práce pojednává o využití slovníku slovesných valencí Verbalex pro syntaktickou analýzu v systému Synt. Součástí je efektivní implementace, která využívá syntaktické informace v komplexních valenčních rámcích Verbalexu pro rozhodování obvyklé víceznačnosti při syntaktické analýze a tím ji zlepšuje. Jsou zavedeny pojmy pozitivní a negativní valence a je představeno několik možností, jak mohou být zapojeny …více
Abstract:
In this thesis an exploitation of the verb valency lexicon Verbalex for the Czech parsing system Synt is presented and an effective implementation is provided that uses the syntactic information in the complex valency frames contained in Verbalex to resolve standard parsing ambiguities and thereby improving the analysis results. A notion of positive and negative valencies is introduced and several …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Kadlec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka