Dominik Stehno

Diplomová práce

Mental Health and Labour Market outcomes: Evidence from European countries

Duševní zdraví a trh práce: Evidence z evropských zemí
Anotace:
Jednou z důležitých otázek pro zdravotní politiku i pro politiku zaměstnanosti je, jak duševní zdraví ovlivňuje trh práce. V Evropě je však zatím relativně málo studií, zabývajících se touto problematikou. V této práci odhaduji vliv depresivních poruch na charakteristiky trhu práce, jako jsou zaměstnanost, doba strávená v nezaměstnanosti, dostávání se do vedoucích pozic a počet odpracovaných hodin …více
Abstract:
How mental health affects the labour market outcomes is an important question for health and labour policy. However, reliable causal estimates are relatively in short supply, especially in Europe. In this thesis, I estimate the effect of depressive disorders on labour market outcomes, such as employment, duration of unemployment, getting into leadership positions, and yearly hours worked using various …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2022
  • Vedoucí: Klára Kalíšková
  • Oponent: Lubomír Cingl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87889