Theses 

Zaměstnavatel jako partner školy – Jana DUDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Jana DUDOVÁ

Bachelor's thesis

Zaměstnavatel jako partner školy

Employer as a school partner

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vztahu mezi zaměstnavatelem a školou. Pro účely této práce jsem si vybrala firmu OSTROJa.s. a školy v Opavě. OSTROJa.s. protože jde o tradiční firmu v tomto regionu, která se dlouhodobě zabývá spoluprací se školami a také praktickou výukou studentů střední školy.

Abstract: This bachelor thesis deals with the development of the relationship between employer and school. For the purpose of this work I chose OSTROJa.s. and schools in Opava. OSTROJa.s. because it is a traditional company in thisregion, which has long been engaged in cooperation with schools and also practical teaching of high school students in Opava.

Kľúčové slová: OSTROJ a.s., praktická výuka

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Eva Dudová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50267 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DUDOVÁ, Jana. Zaměstnavatel jako partner školy. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 12:47, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz