Jana DUDOVÁ

Bakalářská práce

Zaměstnavatel jako partner školy

Employer as a school partner
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vztahu mezi zaměstnavatelem a školou. Pro účely této práce jsem si vybrala firmu OSTROJa.s. a školy v Opavě. OSTROJa.s. protože jde o tradiční firmu v tomto regionu, která se dlouhodobě zabývá spoluprací se školami a také praktickou výukou studentů střední školy.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of the relationship between employer and school. For the purpose of this work I chose OSTROJa.s. and schools in Opava. OSTROJa.s. because it is a traditional company in thisregion, which has long been engaged in cooperation with schools and also practical teaching of high school students in Opava.
 

Klíčová slova

OSTROJ a.s. praktická výuka
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Eva Dudová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUDOVÁ, Jana. Zaměstnavatel jako partner školy. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů

Práce na příbuzné téma

Všechny práce