Bc. Alexander Naryshev

Bachelor's thesis

Burn out syndrom a jak mu ve firemní praxi předcházet

Burnout syndrome and how to prevent its manifestation in the firm
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje syndromu vyhoření . V bakalářské práci bude řešena problematika Burn-out syndromu a jak mu ve firemní praxi předcházet. Při zpracování vybraného tématu budou shromažďovány a analyzovány dostupné informace z psychogie, psychodiagnostiky , sociologie. Teoretická část práce bude věnována původu, historii a definici syndromu z hlediska jeho příčin, příznaků, diagnózy a možností …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on burnout syndrome The thesis solves problems of burn-out syndrome and explain prevention in company in practice. During processing of the given topic will be collected and analyzed information available from psychogy and psycho-sociology. The theoretical part will be devoted to the origin, history and definition of the syndrome in terms of its causes, symptoms, diagnosis and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Luděk Vajner
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní