Bc. Vedran Avdić

Bakalářská práce

Pokladní a inventarizační informační systém

Cash register with invetory system
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je seznámení se základními principy responzivního webového designu a vytvoření webové aplikace pokladny a inventarizačního systému. Po analýze poža-davků byl navrhnut systém a vytvořena webová aplikace.
Abstract:
The content of this thesis is introduction to responsive web design and creation of world wide web application of cash register and inventory system. System was developed and web appli-cation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Hřídel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Avdić, Vedran. Pokladní a inventarizační informační systém. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie