Mgr. Ivana Petříková

Bakalářská práce

Analýza kontingenčních tabulek

Analysis of contingency tables
Anotace:
Bakalářská práce je věnována analýze kontingenčních tabulek. Byla zkoumána závislost dvou náhodných veličin pomocí testování kontingenčních tabulek. Cílem bylo ukázat účel a způsob sestrojování kontingenčních tabulek. Práce je zaměřena především na čtyřpolní kontingenční tabulky a jejich testování pomocí Fisherova faktoriálového testu a McNemarova testu. V závěru práce jsou uvedeny příklady na vlastních …více
Abstract:
The bachelor work deals with the analysis of contingency tables. It was examine the dependance of two random quantities through the use of testing contingency tables. The main objective was to show the purpose and method of drawing contingency tables. Work is mainly aimed at four-polar contingency tables and their testing by the help of Fisher‘s factorial test and McNemara’s test. At the close of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Lerch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat

Práce na příbuzné téma