Ing. Veronika Smolíková

Bakalářská práce

Úprava institutů rozhodnutí, nápravy vadných rozhodnutí a rozhodnutí v téže věci podle občanského soudního řádu a správního řádu jako projev rozdílu mezi soukromým a veřejným právem

Rules concerning decisions, redress of faulty decisions and decisions in the same matter pursuant to the Civil Procedure Code and Admionistrative Procedure Code as an expression of the difference between private and public law
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl postihnout rozdíly mezi soukromým a veřejným právem, tak, jak se projevují v procesních institutech rozhodnutí, nápravy vadných rozhodnutí a rozhodnutí v téže věci po zrušení vadných rozhodnutí v občanském soudním řízení a ve správním řízení. Úvodní část práce se zabývá objasněním pojmů "soukromé právo" a "veřejné právo", a to jak z hlediska oblastí právní úpravy práva …více
Abstract:
This thesis aims to describe differences between private and public law which reflect in civil procedural law and administrative procedure in the following procedural institutes: decision, remedy and decision following the quashing decision of higher instance. Exordium clarifies terms “private law” and “public law” from the points of view of the characteristics of legal regulation in general and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Petr Baierl
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa