Bc. Lucie Morysová, DiS.

Diplomová práce

Očekávání veřejnosti a pomoc uživatelům nealkoholových drog při řešení jejich problémů

Expectations of the Public and Help to Non-alcohol Drug Users with Solving Their Problems
Anotace:
Anotace Název diplomové práce: Očekávání veřejnosti a pomoc uživatelům nealkoholových drog při řešení jejich problémů Autorka práce: Bc. Lucie Morysová, Dis. Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Počet slov základního textu : 22 360 Cílem mé diplomové práce, která nese název „Očekávání veřejnosti a pomoc uživatelům nealkoholových drog při řešení jejich problémů,“ je zodpovědět hlavní výzkumnou …více
Abstract:
Annotation Title: Expectations of the Public and Help to Non-alcohol Drug Users with Solving Their Problems The author: Bc. Lucie Morysová, Dis. Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, PhD. Number of words: 22 360 The goal of my diploma work called “Expectations of the Public and Help to Non-alcohol Drug Users with Solving Their Problems” is to answer the main research question which asks about the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce