Theses 

Comparative Research on Drug Addiction Treatment in the Czech Republic, Peru, and Nicaragua – Bc. Karolína Tichá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karolína Tichá

Diplomová práce

Comparative Research on Drug Addiction Treatment in the Czech Republic, Peru, and Nicaragua

Komparativní výzkum léčby drogové závislosti v České republice, Peru a Nikaragui

Anotace: Hlavním tématem a cílem práce je porovnání jednotlivých metod rezidenční léčby drogové závislosti v rehabilitačních centrech v České republice, Peru a Nikaragui. V úvodní části práce jsou popsány metody léčby a jejich specifika v souvislosti s daným prostředím. V další části práce je proveden komparativní výzkum založený na obsahové analýze 15 semi-strukturovaných rozhovorů s pacienty/klienty ve třech konkrétních terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui. Výsledky komparativního výzkumu tvoří podklad pro zakotvenou teorii, na jejímž základě jsou vyvozovány závěry. Závěr této práce obsahuje návrhy pro rozvoj v oblasti terapeutických přístupů k drogové závislosti, inspirované odlišným socio-kulturním kontextem v jednotlivých zemích.

Abstract: The main topic and purpose of the thesis is to compare and contrast different in-patient addiction treatment methods used in particular institutions in the Czech Republic, Peru and Nicaragua. In the first part of the thesis there are different inpatient addiction treatment methods described in terms of specific environment and methods of treatment. The other part of the thesis is devoted to the comparative research based on the content analysis of 15 semi-structured interviews with in-patients in three particular treatment centres in the Czech Republic, Peru, and Nicaragua. The comparative research provides a background for the grounded theory development and brings conclusions. Conclusions of this thesis contain information and proposals for development in drug addiction treatment approaches inspired by different socio-cultural context of the treatment methods.

Klíčová slova: léčba, terapeutická komunita, drogová závislost

Keywords: treatment, drug addiction, therapeutic community

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
  • Oponent: Martin Hrabálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48009 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:14, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz