Bc. Lenka Tichá

Diplomová práce

Analýza argumentů podporujících daňovou harmonizaci v EU

Analysis of arguments supporting tax harmonization in EU
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Analýza argumentů podporujících daňovou harmonizaci v EU“ je zkoumání opodstatněnosti tvrzení, že daňová konkurence může vést k přílišnému snižování daní a nedostatečným daňovým výnosům. V první kapitole jsou popsány nejčastěji uváděné výhody a nevýhody daňové konkurence a harmonizace a představeny některé teoretické práce. Druhá kapitola přibližuje postoje Evropské unie …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis: “Analysis of arguments supporting tax harmonization in EU” is to examinate the justness of the statement that tax competition can lead to excessive reducing of taxes and insufficient tax revenues. In the first chapter there are described the most often adduced advantages and disadvantages of tax competition and harmonization and introduced some theoretical works …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Tereza Šinkyříková
  • Oponent: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta