Mikuláš Hrubý

Bakalářská práce

Efektivita online marketingu malé firmy

The effectiveness of online marketing of a small business
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá efektivitou online marketingu malé firmy. V dnešní době jsou nástroje online marketingu dostupnější i pro malé firmy, které díky nim mohou dosáhnout vyšších obratů. Hlavním cílem práce je ověření efektivity online marketingu vybrané firmy. Výstupem jsou konkrétní doporučení pro danou firmu a návrhy na zlepšení. Teoretická část je členěná na čtyři hlavní kapitoly. V první …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the effectiveness of online marketing of a small company. Today, online marketing tools are more accessible to small businesses, which can achieve higher sales. The main goal of this work is to verify the effectiveness of online marketing of a selected company. The output is specific recommendations for the company and suggestions for improvement. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Marketingová komunikace / Marketingová komunikace