Bc. Iuliia Vilchanska

Diplomová práce

Management kvality ve vztahu k řízení lidských zdrojů ve vybraných hotelech

Human Resources within the Quality Management at selected Hotels
Anotace:
Hlavním cílem dané diplomové práce je pomocí odborné literatury analyzovat nejčastěji používané přístupy k řízení kvality v hotelnictví a zároveň ukázat, jaké místo osazuje otázka řízení lidských zdrojů v každém z modelů. Ukázat realizaci personální činnosti v rámci managementu kvality na příkladu třech různých pražských hotelů a následně vypracovat návrhy na zlepšení, které by vedly ke zvyšování spokojenosti …více
Abstract:
The main target of this master‘s thesis is to analyze with the help of special literature all possible quality management approaches in hospitanty, and to describe how important the human resources aspekt is in each model. To show the application of human resources within the quality management on example of three different hotels and to work out some drafts, that can improve guest satisfaction. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Beránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze