Mgr. Bc. Jana Volková

Bakalářská práce

Zabitý čas. Brněnské kino Čas a jeho diváci

Wasted time. Brno cinema Čas and its audience
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje brněnskému kinu Čas, které fungovalo od roku 1947 do 1981 a patřilo ke kinům Čas, která byla ve větších městech zakládána na konci 40. let minulého století. Program těchto kin představoval opakující se smyčku krátkých filmů a aktualit. Ve své práci se zaměřuji na diváky brněnského Času, jejich vztah ke kinu a hledám důvody, které je vedly k návštěvě kina. Též se snaží …více
Abstract:
This thesis is focused on a subject of the movie theatre Čas in Brno (opened in 1947 to 1981) which was a part of the network of movie theatres called Čas that had been established during the forties in larger cities. The programming of this type of movie theatre consisted of the repeating loop of short films and newsreels. The thesis concentraits mainly on the audience of Brno’s movie theatre Čas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta