Irena KRATOCHVÍLOVÁ

Diplomová práce

Václav II. a šlechta ve světle Zbraslavské kroniky a Kroniky tak řečeného Dalimila

Wenceslas II and the nobility in the light of the Zbraslav Chronicle and the Chronicle of the so-called Dalimil
Anotace:
Diplomová práce Václav II. a šlechta ve světle Zbraslavské kroniky a Kroniky tak řečeného Dalimila se na základě analýzy uvedených kronik a studia sekundárního materiálu pramenného, historiografického a literárně-vědného, věnuje rozboru obrazu vztahu panovníka a šlechty, který nám předkládají autoři obou kronik. Cílem práce je objasnit vývoj vztahu krále a šlechty od návratu Václava II. zpět do země …více
Abstract:
The diploma thesis Wenceslaus II and the nobility in the light of the Chronicle of Zbraslav and the Chronicle of the so-called Dalimil pursues, on the basis of the mentioned chronicles and a study of secondary source materials, historiographical and literary-scientific, analysis a picture of a relation between the ruler and the nobility which is put forward by the authors of both chronicles. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Irena. Václav II. a šlechta ve světle Zbraslavské kroniky a Kroniky tak řečeného Dalimila. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)