Irena KRATOCHVÍLOVÁ

Master's thesis

Václav II. a šlechta ve světle Zbraslavské kroniky a Kroniky tak řečeného Dalimila

Wenceslas II and the nobility in the light of the Zbraslav Chronicle and the Chronicle of the so-called Dalimil
Abstract:
Diplomová práce Václav II. a šlechta ve světle Zbraslavské kroniky a Kroniky tak řečeného Dalimila se na základě analýzy uvedených kronik a studia sekundárního materiálu pramenného, historiografického a literárně-vědného, věnuje rozboru obrazu vztahu panovníka a šlechty, který nám předkládají autoři obou kronik. Cílem práce je objasnit vývoj vztahu krále a šlechty od návratu Václava II. zpět do země …more
Abstract:
The diploma thesis Wenceslaus II and the nobility in the light of the Chronicle of Zbraslav and the Chronicle of the so-called Dalimil pursues, on the basis of the mentioned chronicles and a study of secondary source materials, historiographical and literary-scientific, analysis a picture of a relation between the ruler and the nobility which is put forward by the authors of both chronicles. The main …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRATOCHVÍLOVÁ, Irena. Václav II. a šlechta ve světle Zbraslavské kroniky a Kroniky tak řečeného Dalimila. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / History (Single Subject)