Bc. Tatiana Ovečková

Bachelor's thesis

Životní cyklus produktů a ekonomická situace podniku

Enterprise lifecycle and its economic situation
Abstract:
The goal of the submitted bachelor thesis “Enterprise product lifecycle and its economic situation” is to identify phases of products' lifecycle of a specific enterprise, to evaluate an appropriate strategy to the future and enterprise economic situation in the connection with its products' lifecycle. First chapters are of theoretical nature and explain basic marketing concepts, product lifecycle phases …more
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Životný cyklus produktov a ekonomická situácia podniku“ je identifikovať fázy životného cyklu konkrétneho produktového portfólia podniku, zhodnotiť vhodnú stratégiu do budúcna a posúdiť ekonomickú situáciu podniku vo vzťahu k životnému cyklu jeho produktov. Prvé kapitoly sú teoretického charakteru a zaoberajú sa stručným vysvetlením základných marketingových pojmov a charakteristike …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management