Ivana ZÍTKOVÁ

Diplomová práce

Ekonomika dřevostaveb v porovnání s klasickými stavbami

The economy of timber houses in comparison with classical buildings
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení modelových rodinných domů z hlediska ekonomické efektivnosti nejen vzhledem k úsporám finančních prostředků, ale také ve spojitosti s šetrností výstavby vůči životnímu prostředí, na kterou je v dnešní době kladen velký důraz. Ekonomická stránka výstavby je hodnocena na základě vybraných nákladů souvisejících s pořízením a užíváním rodinného domu a dále je také …více
Abstract:
The thesis is focused on evaluating model family home in terms of economic efficiency, not only due to the financial resources, but also in connection with the eco-friendly construction, which nowadays is a great emphasis. Economic page construction is evaluated on the basis of the selected costs interrelated with the acquisition and occupy a house and in addition, it considered as a possible form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Zima

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÍTKOVÁ, Ivana. Ekonomika dřevostaveb v porovnání s klasickými stavbami. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická