Bc. Anna Kalandrová

Bachelor's thesis

Mentální a kognitivní mapy v geografii

Mental and cognitive maps in geography
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje využití mentálních map v geografii na příkladu komunitního plánování města Prostějova. Práce řeší, jak je vnímán vybraný prostor Městských lázní občany města, konkrétně skupinou studentů a dospělých uživatelů Městských lázní prostřednictvím mentálních map. Vyzdvihuje silné a slabé stránky řešeného prostoru a pokouší se odhalit jeho kulturní význam za pomoci etnografického …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of mental maps in geography on the example of comunity planning in the town of Prostějov. It also discusses the perception of the chosen space of the town baths through the use of mental maps by the town's citizens, specifically by a group of students and adult users of this place. It highlights the strengths and the weaknesses of the space and tries to illuminate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Reader: RNDr. Mgr. Gustav Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta