Bc. Lucie Petříčková

Diplomová práce

Komunitní plánování sociálních služeb v Orlové

Community planning of social services in Orlová
Anotace:
Diplomová práce se zabývá charakteristika a nastavení komunitního plánování podle potřeb občanů, dostupnosti a charakteru poskytovaných sociálních služeb ve městě Orlová. Teoretická část se bude zabývat charakteristikou základních pojmů, které souvisí se sociálními službami a komunitním plánováním. V praktické části bude na základě vlastního dotazníkového šetření vyhodnocena informovanost, spokojenost …více
Abstract:
The diploma thesis is describe and settings of community planning by population needs, availability and charakter of social services in the city Orlová. Characteristic of basic concepts related to social services and community planning will be discuss in theoretical part. Evaluation of awareness, satisfaction with avaliability and charakter of provided services will be based on own questionnaire survy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/go0hp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa