Gabriela ŠILHÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Geografická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Geographical characteristic of administrative district of municipality with extended power Litoměřice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá územím správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice. Jejím hlavním cílem je provedení komplexní geografické charakteristiky této oblasti. Práce se v několika kapitolách věnuje zejména současné situaci v regionu, nechybí však ani retrospektivní pohled na vybrané ukazatele a celkový historický vývoj. Jednotlivé kapitoly se mimo jiné zaobírají přírodními, demografickými …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on territory of administrative district of municipality with extended power Litoměřice. The main goal is the fulfilment of complex geographical characteristic of this area. The thesis attends to mainly to contemporary situation in this region, however nor a retrospective view on chosen indices and whole historic development are not missing. Every chapter is focused also …více
 

Klíčová slova

region

Klíčová slova

Litoměřicko

Klíčová slova

SWOT analýza

Klíčová slova

geografická charakteristika

Klíčová slova

rozvoj
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Anděl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
http://arl.ujep.cz/