Lucie Hradilíková

Bakalářská práce

Fyzicko-geografická charakteristika území města Bystřice pod Hostýnem

Physical-geographical characteristics of an area of Bystřice pod Hostýnem
Anotace:
Fyzicko-geografická charakteristika města Bystřice pod Hostýnem podává komplexní souhrn informací o území z hlediska přírodních poměrů, se zaměřením na hydrologické a geomorfologické prvky. Na základě popisu jednotlivých fyzicko-geografických charakteristik a vlastním zmapováním terénu je vytvořen návrh základní struktury tematického atlasu města, jehož prvotní rozpracování je podnětem ke vzniku kartografického …více
Abstract:
Physical-geographical characteristics of the town Bystřice pod Hostýnem gives a comprehensive summary of the territory in terms of natural conditions, with a focus on hydrological and geomorphological features. There is created a proposal of a basic structure for a thematic atlas of the town which is based on the description of the physical-geographical characteristics and its own field mapping. An …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Irena Smolová
  • Oponent: Aleš Létal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2010 dostupné: světu