Mgr. Martin Babinský, Ph.D.

Disertační práce

Application of NMR Spectroscopy to Study Molecular and Supramolecular Structure

Application of NMR Spectroscopy to Study Molecular and Supramolecular Structure
Anotace:
Tato práce si klade za cíl prostudovat vztah mezi strukturou systémů vázaných nekovalentními interakcemi a jejich NMR parametry. Pomocí DFT výpočtů byl studován vliv mezimolekulových interakcí na elektronovou hustotu a tím pádem i tenzory NMR magnetického stínění různých purinových derivátů v pevném stavu. Vztah mezi NMR parametry a elektronovou hustotou byl pomocí DFT výpočtů také studován v supramolekulárním …více
Abstract:
This thesis aims to investigate the relationship between the structure of various systems held together by non-covalent interactions and their NMR parameters. DFT calculations were used to investigate the influence of intermolecular interactions on the electron density and thus also on the NMR shielding tensors of various purine derivatives in the solid state. The relationship between the electron …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 3. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Richard Hrabal, CSc., Mgr. Martin Dračínský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta