Eva ŽÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Postmiloševičovské Srbsko - vzájemné vztahy Srbska a Kosova

Serbia after Milosevic - interrelations between Serbia and Kosovo
Anotace:
Moje bakalářská práce se bude zabývat problematikou srbsko-kosovských vztahů v souvislosti se separatistickými tendencemi kosovských Albánců o vytvoření vlastního státu, doprovázenými událostmi, které vedly až k samotnému vyhlášení nezávislosti. Domnívám se, že pro snadnější porozumění a vysvětlení této problematiky je nezbytné nahlédnout do minulosti a vypátrat původ vzájemné nevraživosti mezi zmíněnými …více
Abstract:
The case study is focused on interrelations between Serbia and Kosovo after the fall of the Milošević regime. The main objective was to find and describe the source that caused the poor development of their relationship. Their poor relations are based on the historical context. In the region of Western Balkans they were living together side by side two big nationalities Serbian and Albanian. They were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁČKOVÁ, Eva. Postmiloševičovské Srbsko - vzájemné vztahy Srbska a Kosova. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická