Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

eu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Společná obchodní politika EU - obchodně politická opatření EU ve vztahu k Rusku
 (Nick Vallejos)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/zuimm/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Práce na příbuzné téma

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
 (Petr Štěpánek)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/t9mf1o/ | Podnikání a management v průmyslu / | Práce na příbuzné téma

"Next Generation EU" - společná půjčka členských států v rámci EU za účelem stabilizace a investic za pandemie covid-19
 (Andrej Jankola)

2022, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxc4n/ | Finance a právo / | Práce na příbuzné téma

Entwicklung der Interpretation des Verbots der monetären Finanzierung im EU-Recht (Vývoj interpretace zákazu měnového financování v právu EU)
 (David Peprla-Goldberger)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9yxa/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Jednotná patentová ochrana v EU - prolínání mezinárodního práva a práva EU
 (Alexandr Vágner)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogmeg/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie z hlediska pravomoci EU a její implementace v ČR
 (Andrea Toncrová)

2023, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnu4p/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

The EU Foreign Policy in the Middle East and North Afrika: Examining the EU Response to the Arab Spring
 (Ibrahim Fayad)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i2j59/ | Politologie / European Politics (angl.) | Práce na příbuzné téma

Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU na společnou azylovou politiku EU - případová studie judicializace politiky
 (Aneta Zachová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0jdh/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Svoboda pohybu a pobytu občanů EU v aktuální judikatuře Soudního dvora EU
 (Anna Katerina Vintrová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mca7w/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)