Bc. Nikola Micková

Diplomová práce

Analýza lázeňského města Třeboň jako destinace cestovního ruchu

These Analysis of Spa Town Třeboň as a Destination of Travel Bustle
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu lázeňského města Třeboň jako destinaci cestovního ruchu. Cílem této diplomové práce je sestavit přehled o cestovním ruchu ve městě Třeboň a navrhnout doporučení na zlepšení služeb cestovního ruchu, která vzejdou z analýzy současného stavu provedené formou dotazování – řízeným rozhovorem a zjištěných statistických údajů. Dílčím cílem této práce je vymezit, popsat …více
Abstract:
This diploma thesis analyses the spa town of Třeboň as a tourist destination. The aim of the thesis is provide an overview of Třeboň tourism and formulate recommendations to improve the tourist services provided, which will be based on an analysis of the current state conducted in the form of survey/controlled interview and through the statistical data obtained. A specific goal of the present thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Anna Doležálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze