Jaroslava KRÁSNÁ

Bakalářská práce

Kvalita života dětí s bolestmi hlavy

The Quality of Life of Children with Headaches
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno: Jaroslava Krásná Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Kvalita života dětí s bolestmi hlavy Vedoucí práce: Bc. Martina Šellingová Počet stran: číslované 44, nečíslované 25 Počet příloh: 13 Počet použitých titulů: 25 SOUHRN Bakalářská práce se věnuje kvalitě života dětí s bolestmi hlavy, které jsou nejčastější bolestí vyskytující se v dětském věku a přecházející …více
Abstract:
ANNOTATION Name and surname: Jaroslava Krásná Department: Nursing Care and Birth Assistance Title of thesis: The Quality of Life of Children with Headaches Consultant: Bc. Martina Šelingová Number of pages: 44, unnumbered pages 25 Number of appendices: 13 Number of literature items used: 25 SUMMARY Bachelor paper deals with the quality of life of children having headaches, which are the most frequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Martina Šellingová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁSNÁ, Jaroslava. Kvalita života dětí s bolestmi hlavy. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií