Theses 

Business plan - Construction of a production hall – Jakub Vojkůvka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management

Jakub Vojkůvka

Bakalářská práce

Business plan - Construction of a production hall

Podnikatelský záměr - výstavba výrobní haly

Anotace: Pro zpracování bakalářské práce byla použita společnost Labelprint s.r.o. Cílem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu, který bude sloužit jako podklad při rozhodování o realizaci plánovaných změn, nebo pro získaní finančních prostředků od Bank. Práce je rozdělena do dvou částí. V úvodu práce je představení cíle bakalářské práce. Ve druhé části práce jsou teoretické postupy a návrhy pro podnikatelský záměr. Ve třetí části jsou tyto postupy a návrhy aplikovány na konkrétní stav společnosti Labelprint s.r.o. Na závěr práce je zhodnocení pro zjištění smysluplnosti a realizovatelnosti projektu.

Abstract: For the purposis of the tesis the examle of Labelprint s.r.o business plan was used. The aim of the bachelor's thesis is to create a business plan that will serve as a basis for decision-making on the implementation of planned changes or for acquiring funds from banks. The thesis is divided into two parts. In the introduction of the aim of the thesis is defined. In the second part of the thesis there is a theoretical background and proposals for business plan. In the third part, these procedures and suggestions are applied to the specific label of Labelprint s.r.o. In the conclusion there is an evaluation to determine the meaningfulness and feasibility of the project.

Klíčová slova: Podnikatelský záměr, Cash flow, SWOT analýza, Investice, Marketing, Marketingový mix

Keywords: Business plan, Cash flow, SWOT analysis, Marketing, Investment, Marketing mix

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.
  • Oponent: René Šifta, Mgr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://is.newtoncollege.cz/zp/7602 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.newtoncollege.cz/zp/7602/priloha/1882 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:31, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz