Lenka HAJNÁ

Bakalářská práce

Komparace skupinové sociální práce se seniory v Domově důchodců Roudnice nad Labem a ve Farní charitě Roudnice nad Labem

Comparation of Work with Seniors in Senior House and Charity House in Roudnice nad Labem
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je komparace skupinové sociální práce se seniory v Domově důchodců Roudnice nad Labem a Farní charitě Roudnice nad Labem. V první části jsou zpracovány obecné informace o tématu a cílech práce. Druhá část je zaměřena na specifické faktory skupinové sociální práce. Ve třetí části je popsána cílová skupina, metody skupinové sociální práce se seniory a osobnost sociálního pracovníka …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is comparation of group social work with seniors in Senior House at Roudnice nad Labem and Charity House at Roudnice nad Labem. In the first chapter is putted together general information about the theme and the aims. The second part is focused on specific factors of social work. In the third part, there are described target group, methods of group social work and personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Mužíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJNÁ, Lenka. Komparace skupinové sociální práce se seniory v Domově důchodců Roudnice nad Labem a ve Farní charitě Roudnice nad Labem. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická