Anna-Marija Korpljakova

Bachelor's thesis

Ethics of hotel chain with a focus on internal relations (employee - employer).

Ethics of hotel chain with a focus on internal relations (employee - employer).
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na etickou stránu hotelnictví v různých kulturách. Celá teoretická část je o etice obecně a konkrétně o etice a morálce ve světě podnikání. V analytické části provedla výzkum vnitřních vztahu v etickém kodexu dvou hotelových řetězců v různých zemích, Ruska a Česke republiky. Beru v úvahu dvě etiky hotelovych řetězcu v mezinárodních vztazích na konkrétním příkladu jednotlivých …more
Abstract:
Bachelor thesis is dedicated to the ethical side of the hotel business in different cultures. The whole theoretical part is about ethics in general and more specifically about ethics and morality in the world of business. In analytical part of study is held a research on a internal relations in ethic codex of two hotel chains in different countries , such as Russia and the Czech Republic .It considers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Robin Koklar, Ph.D.
  • Reader: M.A. Donna Dvorak

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)