Olga Penzová

Bakalářská práce

Etika hotelového řetězce se zaměřením na vnitropodnikové vztahy (zaměstnanec – zaměstnavatel)

Ethics of hotel chain with a focus on internal relations (employee - employer)
Anotace:
V této práci se zabývám problematikou vnitropodnikových vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a dodržováním etických kodexů v hotelových řetězcích. Ke studii vybraného tématu a získání výsledků o dané situaci je použito dotazníkové šetření, které se uskutečnilo v hotelech Clarion Hotel Prague City, Clarion Congress Hotel České Budějovice, spadající pod značku Choice Hotels International a Hilton …více
Abstract:
In my work I deal with internal relations between employees and employers and compliance with codes of ethics in hotel chains. I am using a questionnaire survey, which was held at the Clarion Hotel Prague City, Clarion Congress Hotel České Budějovice belonging to hotel chain Choice Hotels International, and Hilton Prague Hotel belonging under the company Hilton Worldwide. The thesis compares theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze