Anna-Marija Korpljakova

Bakalářská práce

Ethics of hotel chain with a focus on internal relations (employee - employer).

Ethics of hotel chain with a focus on internal relations (employee - employer).
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na etickou stránu hotelnictví v různých kulturách. Celá teoretická část je o etice obecně a konkrétně o etice a morálce ve světě podnikání. V analytické části provedla výzkum vnitřních vztahu v etickém kodexu dvou hotelových řetězců v různých zemích, Ruska a Česke republiky. Beru v úvahu dvě etiky hotelovych řetězcu v mezinárodních vztazích na konkrétním příkladu jednotlivých …více
Abstract:
Bachelor thesis is dedicated to the ethical side of the hotel business in different cultures. The whole theoretical part is about ethics in general and more specifically about ethics and morality in the world of business. In analytical part of study is held a research on a internal relations in ethic codex of two hotel chains in different countries , such as Russia and the Czech Republic .It considers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Robin Koklar, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Donna Dvorak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze