Theses 

Rozvoj klíčových zaměstnanců v Českém Aeroholdingu, a.s. – Linda Bémová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Development of Key Employees in Czech Aeroholding, a.s.

Linda Bémová

Bakalářská práce

Rozvoj klíčových zaměstnanců v Českém Aeroholdingu, a.s.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá klíčovými zaměstnanci, jejich vymezením, rozlišením a zejména rozvojem. Cílem práce je zhodnotit současný stav rozvoje klíčových zaměstnanců v Českém Aeroholdingu, a.s. a navrhnout náměty pro zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce zahrnuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, postupně se více zaměřuje na rozvoj a to konkrétně rozvoj klíčových zaměstnanců, včetně jejich vymezení a rozlišení. Praktická část práce nejdříve obecně popisuje Český Aeroholding, a.s. a vzdělávání zaměstnanců, poté přechází v analýzu dokumentů doplněnou dotazníkovým šetřením zaměřené na rozvoj klíčových zaměstnanců.

Abstract: This thesis deals with key emloyees, their definition, distinction and in particular their development. It aims to evaluate the current state of development of key employees in the Czech Aeroholding a.s. and to propose suggestions for improvement. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part includes training and development of employees and it gradually focuses more on development, specifically on the development of key employees, including their definition and distinction. The practical part first describes the Czech Aeroholding a.s. and a training of their employees and then goes on to a document analysis accompanied by a questionnaire survey focused on the development of key employees.

Klíčová slova: Klíčoví zaměstnanci, Rozvoj zaměstnanců, Rozvojové programy, Kariéra, Talent, Manažer, Key Employees, Development of Employees, Development Programs, Career, Manager

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz