Linda Bémová

Bakalářská práce

Rozvoj klíčových zaměstnanců v Českém Aeroholdingu, a.s.

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá klíčovými zaměstnanci, jejich vymezením, rozlišením a zejména rozvojem. Cílem práce je zhodnotit současný stav rozvoje klíčových zaměstnanců v Českém Aeroholdingu, a.s. a navrhnout náměty pro zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce zahrnuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, postupně se více zaměřuje na rozvoj a to konkrétně …více
Abstract:
This thesis deals with key emloyees, their definition, distinction and in particular their development. It aims to evaluate the current state of development of key employees in the Czech Aeroholding a.s. and to propose suggestions for improvement. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part includes training and development of employees and it gradually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/2pjc8v/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty