Mgr. Michal Synek

Doctoral thesis

Impaired Food: Routine, Materiality and Ontology in Social Care Practice

Impaired Food: Routine, Materiality and Ontology in Social Care Practice
Abstract:
V České republice žijí tisíce mužů a žen označených za mentálně postižené ve velkých pobytových zařízeních sociálních služeb, z nichž mnohá ubytovávají více než sto osob. V rámci vysoce institucionalizovaných rutin pečování následovaných zaměstnanci „domovů pro osoby se zdravotním postižením” je klientům podávána strava, jež má podporovat jejich soběstačnost a vyhovovat jejich „zvláštním potřebám” …more
Abstract:
tižení v repertoárech stolování, prostřednictvím difrakce klasických praxiografických studií Annemarie Mol, Jeannette Pols a Ingunn Moser. V Nemocnici Z, popsané v knize The Body Multiple od Annemarie Mol, zjednávají lékaři, pacienti a různá technická zařízení atherosklerózu, nemoc, jež má být vyléčena. Jelikož téměř každý v Nemocnici Z považuje atherosklerózu za užitečný objekt – v tom smyslu, že …more
Abstract:
In the Czech Republic, thousands of men and women identified as mentally impaired live in large residential institutions, many of them housing more than a hundred inhabitants. As part of the highly-institutionalized care routines followed by the staff of such “homes for people with health impairments”, they are served meals supposedly enhancing self-sufficiency and dignity and tailored to their “special …more
Abstract:
ts and various technical devices enact atherosclerosis, a disease to be cured. As almost everybody agrees that atherosclerosis is a useful object – in the sense that it enables treatment – its enactment could be described as the coordination and distribution of various versions of activities/objects. The object thus enacted is more than one and less than many. At Home Z in the Czech Republic, care …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2020
  • Supervisor: doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.
  • Reader: Prof dr Jeannette Pols, Casper Bruun Jensen, PhD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.