Mgr. Michal Synek

Doctoral thesis

Impaired Food: Routine, Materiality and Ontology in Social Care Practice

Impaired Food: Routine, Materiality and Ontology in Social Care Practice
Anotácia:
V České republice žijí tisíce mužů a žen označených za mentálně postižené ve velkých pobytových zařízeních sociálních služeb, z nichž mnohá ubytovávají více než sto osob. V rámci vysoce institucionalizovaných rutin pečování následovaných zaměstnanci „domovů pro osoby se zdravotním postižením” je klientům podávána strava, jež má podporovat jejich soběstačnost a vyhovovat jejich „zvláštním potřebám” …viac
Anotácia:
tižení v repertoárech stolování, prostřednictvím difrakce klasických praxiografických studií Annemarie Mol, Jeannette Pols a Ingunn Moser. V Nemocnici Z, popsané v knize The Body Multiple od Annemarie Mol, zjednávají lékaři, pacienti a různá technická zařízení atherosklerózu, nemoc, jež má být vyléčena. Jelikož téměř každý v Nemocnici Z považuje atherosklerózu za užitečný objekt – v tom smyslu, že …viac
Abstract:
In the Czech Republic, thousands of men and women identified as mentally impaired live in large residential institutions, many of them housing more than a hundred inhabitants. As part of the highly-institutionalized care routines followed by the staff of such “homes for people with health impairments”, they are served meals supposedly enhancing self-sufficiency and dignity and tailored to their “special …viac
Abstract:
ts and various technical devices enact atherosclerosis, a disease to be cured. As almost everybody agrees that atherosclerosis is a useful object – in the sense that it enables treatment – its enactment could be described as the coordination and distribution of various versions of activities/objects. The object thus enacted is more than one and less than many. At Home Z in the Czech Republic, care …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedúci: doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.
  • Oponent: Prof dr Jeannette Pols, Casper Bruun Jensen, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.