Mgr. Aneta Hrabovská

Bakalářská práce

E-learningové vzdělávání pro sluchově postižené

People with hearing impairment
Anotace:
E-learning představuje novou formu vzdělávání. Je využíván především v rámci vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Osvědčil se ale také ve výuce sluchově postižených dětí základní školy pro sluchově postižené. Práce se zabývá závěry pilotního projektu e-learningového vzdělávání pro sluchově postižené.
Abstract:
E-learning presents a new form of education. It is exploit in academical and lifelong education firs of all. It proves also in deaf’s aducation on basic school for deaf. Presented bachelor’s essay occupies with conclusions from the first project deaf’s e-learning education.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta