Mgr. Libuše Štefková

Master's thesis

Metoda pozorování v předmětech o přírodě na 1. stupni ZŠ

The method of observation in teaching science at primary school
Abstract:
Diplomová práce se věnuje výukové metodě pozorování v předmětech o přírodě na 1. stupni ZŠ. V teoretické části je definován pojem metoda a následně teoretizováno pozorování jako metoda názorně demonstrační. Dále se zabývá analýzou současných učebnic vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a podává aktuální výsledky zařazení metody pozorování. Praktická část poskytuje přehled aktuálních výsledků využívání …more
Abstract:
The thesis says about a teaching method of an observation in the subjects of a natural science at primary schools. In the teoretical part there is a definition what the concept „method“ means and subsequently the observation is theorized as a method of an illustrated demonstration. Further it deals with an analysis of current textbooks of an educational area called The men and his world and it serves …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Iva Frýzová
  • Reader: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta